Tollåli er ikke i tvil om at «noen» pasienter vil få lengre transporttid til spesialistsykehus dersom flyplassen i Mosjøen blir lagt ned.

– Det er jo ikke sikkert at transporttiden blir like lang som det Berntsen sier. Pasienter må jo vente på ambulanseflyet i Mosjøen, sier han.

Helse Nord har laget en uttalelse om lufthavnstrukturen på Helgeland. Uttalelsen skal leveres til Samferdselsdepartementet. Under alternativet «Hauan bygges, MJF nedlegges» i uttalelsen står det under punktet «beskrivelse av ev. regionale virkninger» at økt transporttid er en risiko, og at omsorgsnivået for pasienten blir «noe lavere». Helse Nord summerer under punktet «Ressursbruk prehospitale tjenester» at kompenserende tiltak «gir økt ressursbruk», «dedikert helsepersonell» og «lenger transport».

Under alternativet «Hauan bygges, MJF beholdes» står det under punktet «beskrivelse og ev. regionale virkninger» at regulariteten blir «noe bedre», og at tiltaket vil ha «stor betydning for pasienten og for samfunnet».

Viser til «samfunnet»

Uttalelsen summerer følgende: «Det vil være viktig å dimensjonere pre-hospitale tjenester slik at de er tilpasset pasientenes behov med en eventuell ny lufthavnstruktur».

Når Helgelendingen spør om Helse Nord har en mening om hvilken struktur som er den beste for pasientene, svarer Tollås at «det er samfunnet som legger rammebetingelser for vår virksomhet. Vi har anført at noen pasienter får lenger transporttid til behandlende sykehus. Helse Nord skal sørge for forsvarlig beredskap innenfor de rammene som samfunnet legger til grunn».

– Det er dette Helse Nord mener, påpeker Tollås.

Liv eller død

Uavhengig av uttalelsene til Tollåli sier vefsnordfører Jann-Arne Løvdahl at han er glad for at Berntsen nå tar bladet fra munnen og forteller fra et fagstandpunkt hva som er realiteten.

– Jeg er veldig glad for at vi har et system med fagfolk som kan fortelle om den virkelige verden. De to eksemplene fra Berntsen viser nødvendigheten av Kjærstad. Vi hadde kanskje mistet to medborgere dersom flyplassen ikke hadde eksistert. Jeg er veldig glad for at sykehuset ved Berntsen forteller om denne virkeligheten, sier Løvdahl.

Han legger til at helseberedskap som argument i lufthavndebatten, er et tungt argument.

– Det handler i praksis om liv eller død.