Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha stamnetthavn i Mosjøen

Fylkesråden møtte næringslivet i Vefsn til frokostmøte

Artikkelen er over 5 år gammel

Fylkesråden for samferdsel i Nordland ønsker stamnetthavn i Mosjøen, og vil flytte ferjeleia fra Mosjøen Havn.

Teamet var Mosjøen som knutepunkt for godstrafikken i og utover Helgeland da fylkesråd for samferdsel i Nordland, Hild-Marit Olsen,

møtte ordfører og representanter fra næringslivet og godstransport i Vefsn til frokost på Mosjøen Havn. Godstoget har igjen begynt å stoppe ukentlig i Mosjøen. I tillegg til en videreutvikling av banetransporten rettes nå fokuset mot havna og en økt satsing på godstransporten via sjøveien. Totalen skal gjøre Mosjøen til et knutepunkt for godstransport.

– Positive signaler

– Vårt mål er at Mosjøen havn skal få status som stamnetthavn. Mosjøen har Nord-Norges største konteinerhavn og vi har et stort fokus på å få transporter større godsmengder via sjø og bane. Mosjøen kan bli et knutepunkt for godstrafikken, sa fylkesråden under frokosten.

I dag er det tre stamnetthavner i Nordland. I Bodø, Rana og Narvik. Status som stamnetthavn gis til havner med betydelig godsomslag, som samtidig er viktig i det nasjonale transportnettverket.

Statusen innebærer at staten gis ansvaret for veiene som knytter havna til hovedveinettet og for leiene tilknyttet havna. Olsen har allerede vært i kontakt med Kystverket, som hun forteller er positive til ideen.

– Jeg snakket med en representant fra Kystverket. Jeg forventet egentlig at de skulle svare at de hører hva jeg sier og skulle tenke på det videre, men tilbakemeldingene var umiddelbart positive, opplyste hun.

Vil flytte ferjekaia

Administrerende direktør i Mosjøen Havn KF Kurt Jessen Johanson redegjorde for de investeringene som har blitt gjort på kaianlegget allerede før han utfordret Fylkesråden.

– Vi må fjerne ferjekaia så vi får full tilgang til havna. I tillegg håper jeg at fylkesråden kan spille inn for sine nordnorske kollegaer på Stortinget at riksvei 73 bør inn i Nasjonal Transportplan, sa Johanson.

Flyttingen av ferjekaia var i fylkets økonomiplan, men ble fjernet i behandlingen av økonomiplanen for perioden 2015–2018. Nå tar fylkesråden opp igjen arbeidet med å få flyttet ferjekaia.

– Det er åpenbart at å få flyttet ferjekaia har stor betydning. Vi jobber nå må med å få på plass midler for å få gjennomført flyttingen. Vi må også få avklart hvor den skal flyttes. Der ligger det inne noen forslag allerede. Målet er å få det inn i økonomiplanen for 2016–2019. Det er ikke bare en ambisjon, men et mål og det er realistiske muligheter for det, fortalte Olsen.

Riksvei 73 har også vært på fylkesrådens agenda.

– Da jeg møtte den nasjonale styringsgruppa i Bodø så spilte jeg inn at riksvei 73 bør inn på Nasjonal Transportplan, sa hun.

Med en trang økonomi står fylkespolitikerne ovenfor tøffe prioriteringer de kommende årene. Det gjelder også på samferdsel vedgår Olsen.

– Vi må ha klarer kriterier og vi er tydelige på at næringslivets behov kommer først. Vi ønsker mer gods over på sjø, men også bane, sa Olsen.

Fakta Stamnetthavner

Havner med betydelig godsomslag, som samtidig anses som viktige i det nasjonale transportnettverket.

Staten har ansvaret for veiene som binder stamnetthavnene til hovedveinettet, samt skipsleiene tilknyttet havnene

Tre havner i Nordland har status som stamnetthavner. De er i Rana, Bodø og Narvik.

Kommentarer til denne saken