PLU har utlyst stillingen som øverste leder for byggingen av ny flyplass på Hauan