Kirkens Bymisjon etablert også på Mo: - Mosjøen og Rana har pekt seg ut