Konsulent på plass for Mjaavatbrygga: - Tone Larsen er perfekt for bryggeprosjektet

Helgeland Museum har fått på plass en ekstern fagkonsulent som skal lage en reguleringsplan for Mjaavatnbrygga, mens Tone Larsen jobber tett på prosjektet internt.