Mette søker seg til Toppen

– Søkerlista er vesentlig bedre enn ved forrige rekrutteringsprosess.