Gå til sidens hovedinnhold

Refleksdag på skolen

Artikkelen er over 5 år gammel

Valgfag Trafikk 10. trinn på Kippermoen ungdomsskole arrangerte den årlige refleksdagen i slutten av januar.

Vi har i den forbindelse fått i oppgave som elever på valgfag Media og kommunikasjon å skrive et innlegg til avisa Helgelendingen.

Valgfag trafikk arrangerer i tillegg til refleksdagen, også en årlig sykkelhjelmdag. Valgfaget gir elevene blant annet muligheten til å få trafikalt grunnkurs. I tillegg driver også elevene med holdningsskapende arbeid overfor de andre elvene.

Mange aktiviteter

I løpet av refleksdagen delte elevene blant annet ut ulike reflekser.

De gikk rundt i skolebygget og i klassene og informerte om bruk av refleks, ved å vise positive sider ved bruk av refleks, i tillegg til faren ved å ikke bruke det.

I friminuttet brukte elevene tid til en kahoot-quiz som 75 elever deltok på. Vinnere vant en sekk.

I matfriminuttet ble det arrangert ulike aktiviteter, som leken flashmob og diverse konkurranser.

Det ble spilt musikk og danset slik at refleksdagen skulle bli en positiv opplevelse.

I hovedsak var det for å skape bevissthet og forhåpentligvis gode holdninger med tanke på farene i trafikken.

Trafikksikker kommune

Vefsn kommune har underskrevet en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om å bli en trafikksikker kommune. Det er et mål at alle grunnskoler i Vefsn skal være sertifisert som trafikksikre skoler. På Kippermoen ungdomsskole er Ørjan Nystad trafikkansvarlig lærer, og også lærer i valgfag trafikk.

Tidligere år har Helgeland sparebank vært sponsor for kampanjen. I år var elevene så heldige å få med Grong sparebank som bidragsgivere.

Kriteriene for en trafikksikker skole er følgende:

– Skolen har en plan for å ivareta elevenes sikkerhet til og fra skolen, enten de går, sykler eller blir kjørt.

– Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerhet på turen til fots, på sykkel, i bil/buss eller med kollektiv transport i skolen regi.

– Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte og har en trafikkansvarlig lærer.

Trafikkopplæring

I henhold til Trygg Trafikks nettsider skal skolen ha integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/ årsplan i tråd med Kunnskapsløftets kompetansemål. Skolen skal legge til rette for at det blir gjennomført god trafikkopplæring (for eksempel ved innkjøp av materiell eller kursing av ansatte).

Samarbeid

Det skal også være et samarbeid med skole og hjem. Skolens læreplan for trafikk skal være et årlig tema på foreldremøte.

Foreldre vil bli involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Kommentarer til denne saken