Gå til sidens hovedinnhold

«Stortinget har prioritert liv og helse foran sydenturer og billige flybilletter til friske folk og solide Rana-bedrifter»

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Før Stortinget tok ferie, ble det fattet to vedtak om bevaring av Mosjøen Lufthavn. Under behandling av Avinor-meldinga la Transport-og kommunikasjonskomiteen inn følgende enstemmige merknad som ble vedtatt av Stortinget 15.juni: «Komiteen legger til grunn at man ikke endrer dagens flyplasstruktur ved bygging av ny stor flyplass i Mo i Rana. Dette betyr at Mosjøen Kjærstad ikke legges ned ved bygging av ny lufthavn på Hauan.»

Under behandlingen av Nasjonal Transportplan 19.juni ble følgende merknad fra Transport-og kommunikasjonskomiteen vedtatt av Stortinget: «I forbindelse med utbyggingen av Hauan understreker komiteen at lufthavnene i de resterende regionsentrene på Helgeland opprettholdes. Dette gjelder blant annet lufthavnen på Kjærstad i Mosjøen og Stokka i Sandnessjøen.»

Med andre ord: Dobbelt stortingsvedtak for bevaring av Mosjøen Lufthavn! I det ene vedtaket er også Sandnessjøen Lufthavn tatt med. Dette er vi svært godt fornøyd med, og vi retter en spesiell takk til transportkomiteens leder, Nikolai Astrup (Høyre), komité-medlemmene Morten Stordalen (Frp), Abid Raja (V) og Hans Fredrik Grøvan (Krf) som har ført forhandlingene om NTP-en, samt transportkomiteens nestleder Erik Sivertsen (Ap) som har bidratt sterkt til at opposisjonen sluttet seg til merknaden om bevaring av Kjærstad og Stokka.

Vi oppfatter merknadene til NTP-en og Avinor-meldinga slik at Stortinget har lagt vekt på den betydning ambulanseflyet har for liv og helse, og de har tatt hensyn til hvor viktig kortbanenettet er for næringslivet og befolkningen på Midt-Helgeland. Det er betryggende å vite at vi har en nasjonalforsamling som tar ansvar og legger befolkningens reelle behov til grunn for sine vedtak.

I forrige Nasjonal Transportplan (pkt.4.4.2.4.) bestilte Stortinget en bredere vurdering av de konsekvenser bygging av en storflyplass på Hauan vil få. Samferdselsdepartementet engasjerte Urbanet Analyse til å foreta utredningsarbeidet. Trafikkanalyser og hovedrapport ble levert departementet og publisert i 2015, og de viktigste konklusjonene er godt kjent.   

I følge Urbanet Analyses beregninger vil et Hauan-prosjektet til over 2 milliarder kr (senere anslått til 3 milliarder kr. ved byggestart 2023) bli samfunnsøkonomisk meget ulønnsomt. Men bevaring av Kjærstad og bygging av Hauan blir mindre samfunnsøkonomisk ulønnsomt enn alternativet der Hauan bygges og Kjærstad legges ned. Stortingets vedtak om å beholde Mosjøen Lufthavn er på denne bakgrunn økonomisk fornuftig. (Hovedrapport XVII)

I realiteten vedtok Stortinget den 19.juni at Hauan skal bygges til erstatning for Røssvoll. Det betyr at det ikke er passasjergrunnlag for store jetfly. Om dette skriver Urbanet Analyse: «Dersom et stort jetfly (186 seter) skulle ha betjent Osloruten ville kabinfaktoren vært på kun 28 prosent i 2025 dersom Mosjøen Lufthavn ikke legges ned (…)». Med andre ord: I gjennomsnitt vil 72 prosent av setene i et stort jetfly stå tomme ved avgang til og fra Hauan. Lønnsom kommersiell drift krever at antall tomme seter ikke overstiger 20-30 prosent. Store jetfly på direkterute Hauan-Gardermoen vil altså bli et stort økonomisk tapsprosjekt, noe som er bekreftet av NHO-Luftfart. Urbanet Analyse er kommet fram til at det er tilstrekkelig at Hauan betjenes med et betydelig mindre fly, en Dash-8-Q400, med tre daglige avganger til Gardermoen helt fram til 2055, dersom Mosjøen Lufthavn ikke legges ned. (Hovedrapport s.30)

Adm.dir. Henrik Johansen i Polarsirkelen Lufthavnutvikling har avvist Urbanet Analyse som altfor pessimistisk uten noen dokumentert begrunnelse. PLU, Mo Industripark og Nova Sea bestilte i 2015 en rapport fra Møreforsking AS som viser at store fly fra Hauan forutsetter nedleggelse av Mosjøen Lufthavn i tillegg til at mesteparten av passasjerene fra Stokka benytter Hauan.

Under pressekonferansen på Røssvoll den 7. juni sa stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik at politikerne legger alle utredninger til grunn for sine vedtak. Han bekreftet altså det selvfølgelige faktum at Stortingets transport- og kommunikasjonskomité og representantene fra Nordland er kjent med Urbanet-analysens konklusjoner, som dermed inngår som en premiss for vedtaket om å opprettholde Kjærstad og Stokka ved en eventuell bygging av Hauan. Det er vi svært tilfreds med! Det betyr at Stortinget har prioritert liv og helse foran sydenturer og billige flybilletter til friske folk og solide Rana-bedrifter.

Hauan vil bli et nytt sugerør i statskassen. Det bekreftes av adm.dir i Avinor, Dag Falk-Petersen: «Denne flyplassen vil ikke gå i pluss så det må ikke bli et problem for oss.» (Rana Blad 21.06.2017)

Vi er selvfølgelig dypt uenig i at man skal kunne starte med egne midler mange år før Stortinget eventuelt vedtar å bevilge penger til Hauan, tidligst 2024, og vi er rystet over forslaget om å bruke penger fra E6 Krokstrand-Bolna for perioden 2024-2029 til storflyplassen. Men dette er sekundært i forhold til det faktum at Stortinget i juni 2017 har vedtatt at verken Mosjøen Lufthavn eller Sandnessjøen Lufthavn skal legges ned hvis Hauan bygges. Det er en stor glad-nyhet som vi tar med oss inn i sommerferien!

Kommentarer til denne saken