«Det er ytterst beklagelig at redaktøren ikke holder seg til fakta når en sak skal kommenteres på lederplass»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerRana Blad-redaktør Marit Ulriksen er svært irritert over at alle de 12 ordførerne sør for Korgfjellet har sendt brev til Stortinget for å ivareta egne interesser i flyplass-saken. Denne blandinga av klaging og kverulering i Rana Blad er vi i årenes løp blitt vant med, men det er ytterst beklagelig at redaktøren ikke holder seg til fakta når en sak skal kommenteres på lederplass. Her er eksempler hentet fra lederen den 10.mai 2017:

Egenfinaniseringen på 600 mill kr.

Som kjent vil Rana kommune og næringslivet bidra med en egenfinansiering på 600 mill.kr. I lederen påstår redaktøren at de 12 ordførerne i brevet til Stortinget tar til ordet for å fjerne setninga i NTP-en der egenfinansieringen på 600 mill.kr omtales. Det er ikke riktig!  Vi har lest brevet, og selve prinsippet om egenfinansiering med 600 millioner nevnes ikke her. I NTP-en er Hauan oppført i siste del av planperioden (2024-2029), men det åpnes for å starte med egne midler i første del av planperioden, i prinsippet allerede 2018. Det ordførerne ber om er at en slik «tjuvstart» ikke tillates og at følgende setning i NTP fjernes: «Det tas sikte på oppstart ved bruk av lokale bidrag i løpet av første del av planperioden.» Det er svært lite ryddig å tillate byggingstart i et prosjekt til tre milliarder (2023-kr) allerede i 2018, når Stortinget ikke skal behandle bevilgningen før tidligst 2024. Luftfartstilsynet har i brev til Avinor påpekt flere forhold som må utredes nærmere, blant annet er et par hundre meter uten ytre sikkerhetssone. De antyder til og med at flystripa kan bli flyttet. Manglende utredninger betyr ukjent kostnad, men tross dette åpnes det altså for byggestart 6 til 11 år før Stortingets behandling.

Hva er motivet? Vi tror oppstart med egne midler kan være en politisk brekkstang for å framtvinge en langt tidligere stortingsbevilgning enn 2024, kanskje til og med før utbedring av E16 Bergen-Voss som har hatt 168 hardt skadde og drepte siden 1992.  Altså det vanlige krav om særbehandling av Rana, og den vanlige ettergivenhet fra de sentrale myndigheter. En gammel arv fra statsindustriens tid i Rana.

Bør man ikke spille med åpne kort, og oppfordre alle til å legge inn løfter om egenfinansiering i NTP, og dermed kaste prioriteringene «hulter til bulter» alt etter hvem som har betalt mest? Det vil jo bli resultatet hvis alle får starte med litt egne penger når det passer dem og dermed «låse» Stortingets behandlinger.

Billige sydenturer

Redaktør Ulriksen anklager ordførerne for å ha påstått at det er billige sydenturer som legges til grunn for flyplassvedtaket i NTP. Også dette er tatt helt ut av sin sammenheng. Det som står i ordfører-brevet, er at det er en idé om billige flybilletter og billige sydenturer som legges til grunn. Det er helt riktig. Henrik Johansen har prata om billige flybilletter i omtrent 10 år, senest under «Debatten» på TV 6.april. Forventinger om billige sydenturer har også stadig vært omtalt. Noen eksempler: Rana Blad, 26.2.2011, 4.12.2012 og 01.04.2014. Den 02.10.2012 garanterte Henrik Johansen sydenturer fra Hauan. Vi forstår at Rana Blad finner det pinlig at sydenturer og billige flybilletter for friske folk og solide Rana-bedrifter settes opp mot tilgangen til ambulansefly for alvorlig syke sør for Korgfjellet, men slik er realiteten, og det må redaktøren finne seg i. Helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen (Ap) uttalte til Stortinget 4.12.2009 at det reduserte medisinske tilbudet ved sykehuset i Mosjøen var forsvarlig fordi ”Mosjøen har egen kortbaneflyplass. Ambulansefly er egnet for transport til større sykehus.” Det er fortsatt et helt riktig resonnement.

Flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen

Til redaktørens store frustrasjon ber ordførerne om at det skal skrives inn i NTP-en at flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen skal bestå. Dette betegner hun «som en utrettelig kamp for å spenne bein under en ny storflyplass.» Er det slik å forstå at fortsatt drift av Kjærstad og Stokka vil spenne bein under storflyplassen, og at det derfor ikke må stå i NTP-en at de skal bevares? Med andre ord: Hvis Stokka og Kjærstad ikke nevnes i NTP-en, blir det lettere å legge ned de to flyplassene når man oppdager at det er for lite passasjerer i Rana-regionen til store fly og billige billetter fra Hauan. Ja, det er nettopp det vi frykter. Under pressekonferansen på Mo i Rana 24.mars sa stortingsrepresentant Kenneth Svendsen, Frp, på vegne av Regjeringen, at Mosjøen Lufthavn skal bestå.  Det er veldig viktig at Kenneth Svendsen og Regjeringens løfte skrives inn i NTP-en.

Brevet fra de 12 ordførerne er saklig og godt begrunnet. Nå har også 50 politiske lokallag sluttet seg til kravet om at Kjærstad og Stokka settes inn i NTP-en og at setningen om tidlig byggestart med egne midler fjernes. Aldri før har de 12 kommunene sør for Korgfjellet stått så samlet i et politisk krav. Det bør Rana Blad-redaktøren ha respekt for, i stedet for å kverulere på lederplass med påstander tatt ut av sin sammenheng.

Artikkeltags