«En enstemmig og god løsning for bygging av nytt sykehjem»

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LederTorsdag kveld forhandlet kommunestyret i Grane seg fram til en enstemmig og god løsning for bygging av nytt sykehjem/helsetun på Stormoen. Modellen som ble vedtatt innebærer en maksimal låneramme på 62 millioner kroner samt at det skal jobbes videre for å finne en god balanse mellom sykehjemsplasser og omsorgsboliger i det nye helsetunet. Dette er et meget stort løft for kommunen, men en riktig beslutning.

Det var heftet stor usikkerhet rundt behandlingen av bygging av nytt sykehjem/helsetun da kommunestyret i Grane kom sammen torsdag kveld. Saken ble utsatt da den var oppe til behandling i februar. Debatten da var preget av stor usikkerhet først og fremst knyttet til de økonomiske forpliktelsene kommunen påtar seg ved et låneopptak på 62 millioner kroner.

Tida fra møtet i februar fram til torsdagens kommunestyremøte er brukt til en grundig utredning der konsekvensene for kommunes totale økonomi er godt belyst. Det har også vært gjennomført folkemøter med svært stort engasjement, og de politiske partiene har brukt tida til interne diskusjoner.

Ikke minst i Grane Arbeiderparti har debatten vært heftet med stor usikkerhet. Ved siste behandling i av saken i kommunestyregruppa ble ordfører Bjørn Ivar Lamo stående alene om å prioritere renovering av eksisterende sykehjem framfor å bygge nytt på Stormoen. Skulle resultatet av behandling i kommunestyret sist torsdag blitt at ordføreren var den eneste som stemte mot sykehjemsbygging, ville det i så fall vært en særdeles merkelig situasjon.

Nå ble resultatet bygging av nytt sykehjem/helsetun med en maksimal låneramme på 62 millioner og en total kostnad på drøyt 168 millioner kroner. For å sette investeringen i perspektiv har Grane kommune et årsbudsjett for 2018 på i underkant av 120 millioner kroner. Bygging av nytt sykehjem/helsetun er med andre ord en betydelig investering for kommunen.

Likevel tror vi kommunestyrets enstemmige beslutning er riktig. Det var også riktig å utsette saken i februarmøtet for å få konsekvensene av investeringen og låneopptak grundig utredet, samt å avholde folkemøter for å informere om planene. At det nå skal settes fart i arbeidet med å finne ut hva som skal gjøre med det gamle sykehjemmet samt at forholdet mellom antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger skal vurderes nærmere, er fornuftig.

Tanken om et nytt sykehjem i Grane ble lansert i 2012. Siden den gang har det vært stor debatt om saken. To ganger har saken blitt utsatt av kommunestyret. At saken nå endte med et enstemmig vedtak er et foreløpig punktum for seks år med tvil og tro. Nå gjelder det å gjennomføre en planlegging- og byggeprosess med god kontroll for å unngå kostnadssprekk. Nettopp det har vist å være en særdeles stor utfordring i mange kommuner.

Artikkeltags