Bønder opplever tørke etter flere uker uten regn: – Må for første gang vanne potetåkeren