Varlser egen kultursjef i Vefsn kommune: - Vi har knapt kulturpolitisk debatt i dag

Kommunalsjef for samfunn,Trond Kaggerud, blir snart pensjonist. Da overtar oppvekstsektoren ansvaret for kultursektoren. Rådmannen varsler også at det seinere blir opprettet en kultursjefstilling.