Tuven fikk den kommunale prisen av varaordfører Åshild Pettersen i Vefsn kommunestyre onsdag.

Juryen er kommunens utvalg for likestilling og integrering.

I en begrunnelse forklarer utvalget at Tuven var den første lokalt som virkelig fikk børstet støv av samerettighetskvinnen og pinoerkvinnen Elsa Laula Renberg fra Mosjøen.

– Hun har også skrevet artikler for å synliggjøre kvinner i den viktige boken «Spor etter mødrene». Hun har jobbet systematisk med å dokumentere kvinners liv og virke, blant annet gjennom et stort registreringsarbeid i museets tekstilsamling. Hun har for øvrig og på eget initiativ og for egen regning stelt Laula Renbergs grav. Å hedre Tuven med denne prisen er en honnør til en flott og dyktig kvinne som selv er en pionerkvinne, heter det i begrunnelsen.