Hun blir ny direktør ved Helgeland Museum

Janicke Kernland (53) går fra fagsjef-stilling til direktør-jobben ved Helgeland Museum.