Scooterkjøreren kjørte over de private eiendommene i vinter. Nå er han dømt

Artikkelen er over 2 år gammel

Må betale 12.000 kroner i bot.

DEL

(Nordlys.no): En snøscooterkjører i Midt-Troms er i Senja tingrett dømt til å betale 12.000 kroner i bot for ulovlig motorferdsel etter at han i vinter kjørte over flere utmarkseiendommer i Dyrøy kommune uten å ha innhentet tillatelse fra grunneierne, slik kjøreløyvet hans krevde.

Aldri vært problem før

I retten nektet mannen straffeskyld, og forklarte at han hadde kjørt langs en trase som har vært etablert i 30 år, og at ingen av grunneierne har hatt noe i mot det. Han forklarte også at kommunen hadde opplyst at det var tilstrekkelig med muntlig tillatelse fra grunneier, og at han derfor var sikker på at alt var i orden.

Straffes likevel

Retten sa seg ikke uenig i dette, men fant likevel ikke at det ga grunn til å frikjenne mannen.

«At traseen tiltalte kjørte har vært etablert i lang tid og at det har vært en etablert oppfatning i Dyrøy at innbyggerne kan ferdes hvor de vil på snøscooter, såfremt ikke grunneier gir uttrykkelig beskjed om at de er imot snøscooterkjøring, kan slik retten ser det ikke frita tiltalte for straff», lyder det.

Dyrt å nekte

Retten bemerker også at «saksbehandlingen hos Dyrøy kommune ikke fremstår som betryggende», men at det likevel går klart fram av dispensasjonen at kjøring kun kan foregå ved grunneiers tillatelse, og at mannen var klar over at han ikke hadde innhentet tillatelse fra samtlige grunneiere.

Saken kom opp i tingretten nå i høst som følge av at mannen nektet å betale politiets forelegg på 10.000 kroner i vinter. Nå må han i stedet betale 12.000 kroner, og i tillegg 2.000 kroner i saksomkostninger.

Artikkeltags