Par var tiltalt for vold mot baby. Forsvarer er meget fornøyd med rettsavgjørelsen

Kristin Fagerheim Hammervik er forsvarer for babyens mor.

Kristin Fagerheim Hammervik er forsvarer for babyens mor. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

(Avisa Nordland:) Det ble påvist brudd i begge kragebein og i rekke ribbein samt tegn på bruddskader i armer og ben. Både sykehusets leger og de rettsoppnevnte sakkyndige vurderer at skadene er påført med stor kraft. Noen av dem erfaringsmessig typiske skader ved barnemishandling, heter det i dommen.

Barnets mor og stefar har nektet straffskyld, og er nå frifunnet for vold mot babyen, som ikke var mer enn to-tre måneder gammel da skadene ble påført.

Ikke tilstrekkelig

Saken gikk for Lofoten tingrett i november og desember. 26 vitner og to rettsoppnevnte sakkyndige avga forklaring, og aktor la ned påstand om ett år og ni måneders fengsel for hver av de tiltalte.

Av dommen framgår det at mor og stefar flere ganger tok kontakt med helsevesenet denne høsten, før det ble slått alarm. Retten finner at det kun var mor eller stefar eller begge som har hatt anledning til å påføre skadene.

«Dette er imidlertid i seg selv ikke tilstrekkelig til å domfelle en eller begge av de tiltalte», skriver sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik i dommen.

Det foreligger etter rettens vurdering berettiget tvil om hvem som har påført skadene, og hva den andre hadde mistanke eller kunnskap om.

«De tiltalte blir derfor frifunnet».

Godt fornøyd

Advokat Tor Haug representerer stefaren. Advokat Kristin Fagerheim Hammervik forsvarer moren.

- Vi er selvfølgelig veldig godt fornøyd med domsresultatet. Vi har ikke fått avklart hvorvidt det kommer noen anke fra statsadvokatens side, men min klient er først og fremst veldig glad for at retten har vurdert det dit hen at det ikke er bevismessig dekning for domfellelse, sier hun.

- Min klient registrerer også at det heller ikke idømmes erstatning, hvor beviskravene er nokså mye mildere, fortsetter Fagerheim Hammervik.

De to som har vært tiltalt i saken er fortsatt samboere.

- De har vært sammen hele tiden, og som det framgår av dommen har ingen av dem mistenkt den andre, sier Fagerheim Hammervik.

- For ensrettet

- Hvordan går det med den lille gutten?

- Etter forholdene forstår jeg at han har det bra. Han ble akuttplassert i beredskapshjem før hans biologiske far overtok omsorgen, og har en del plager – men under hovedforhandlingen ble det opplyst at han ikke har noen fysiske skader som følge av den voldsutøvelsen han har vært utsatt for. Det er mor svært glad for. Hun håper og tror at det øvrige vil kunne rette på seg etter hvert.

- Det er på det rene at babyen er blitt utsatt for vold?

- Ja. Vi har prosedert på flere ulike årsaksfaktorer, og at flere personer har vært alene med ungen i tillegg til foreldrene. I tilfelle anke kommer vi til å begjære ytterligere etterforskningsskritt fordi vi mener politiets etterforskning har vært for ensrettet mot mor og stefar.

Helgelending siktet for drap på tre måneder gammel datter

Artikkeltags