Helgelending siktet for drap på tre måneder gammel datter

Artikkelen er over 2 år gammel

Kritisk skadet baby døde på Ullevål sykehus søndag kveld

DEL

Det tre måneder gamle spedbarnet som har ligget kritisk skadet på Ullevål sykehus siden 27. desember døde søndag kveld. Siktelsen mot barnets far er utvidet til drap, heter det en pressemelding fra Oslo politidistrikt. 

Skader av eldre dato

Barnet og hennes familie bor til vanlig på Helgeland, men var på ferie i Oslo da barnet den 27. desember ble påført alvorlige skader som gjorde henne kritisk syk. AMK-sentralen ble varslet av familiemedlemmer, og barnet ble fraktet til sykehus i ambulanse. På sykehuset ble det konstatert at skadene på barnet ikke var forenlige med fars forklaring om hendelsesforløpet. Sykehuset varslet da politiet, og faren ble pågrepet og siktet for grov mishandling i nære relasjoner.

De medisinske undersøkelsene av barnet viser at barnet i tillegg til ferske skader også har alvorlige skader av noe eldre dato. Senere ble også barnets mor pågrepet. Hun er siktet for passiv medvirkning til volden.

Høy prioritet

– Denne typen grov vold mot et forsvarsløst spedbarn er meget alvorlig og etterforskingen av slike saker har høyeste prioritet hos politiet. Vi bruker derfor store ressurser i denne etterforskingen, sier politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt.

Henriksbø sier til Helgelendingen at saken etterforskes bredt både i Oslo og på familiens hjemsted.

– Det er en viktig del av etterforskingen å bringe på det rene om barnet, eller andre barn i familien, har vært utsatt for vold tidligere, sier politiadvokaten. Han legger til at det derfor er relevant å innhente dokumentasjon fra for eksempel barnevernet og skole på familiens hjemsted. Henriksbø sier at politiet i Oslo og Nordland politidistrikt samarbeider tett i denne saken.

– Etter hvert kommer saken til å bli overført til Nordland politidistrikt, opplyser politijuristen.

Han sier det er altfor tidlig å ta stilling til om hvorvidt saken skal føres for Oslo tingrett eller for Alstahaug tingrett.

– Det avhenger av sakens tyngdepunkt og hvor det er mulig å få til en best mulig bevisførsel, sier Henriksbø.

Varetekt

Barnets far har vært varetektsfengslet siden hendelsen. Barnets mor ble varetektsfengslet etter hendelsen, men ble løslatt av politiet etter en uke i varetekt, da etterforskingen i mellomtiden hadde lyktes å redusere bevisforspillelsesfaren i tilfredsstillende grad, og for at hun skulle ha anledning til å være på sykehuset sammen med datteren den siste tiden.

Barnets eldre søsken er ivaretatt av barnevernet.

Det er tatt en rekke avhør av så vel familiemedlemmer og andre vitner, herunder også tilrettelagte avhør av barnets eldre søsken. Et viktig tema i saken har vært å kaste lys over eventuell tidligere vold i familien, heter det avslutningsvis i pressemeldingen fra Oslo politidistrikt.

Artikkeltags