Barnepsykiater hadde enormt lager med overgrepsbilder – fikk redusert straff i ankesak

Barnepsykiateren som sto tiltalt for oppbevaring av enorme mengder bilder og film som viser overgrep mot barn, fikk redusert straffen med to måneder etter en ankebehandling i Borgarting lagmannsrett.