Mandag fikk KrF-toppene Ingelin Noresjø og Geir Jørgen Bekkevold en grundig orientering om prosjektet.

Massiv støtte

Noresjø er fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune, mens Bekkevold er stortingsrepresentant for KrF i Telemark. Han har i tillegg et ansvar å holde seg oppdatert på hva som skjer i Nordland som ikke har KrF-representasjon inneværende periode.

– Jeg tror alle partigruppene, bortsett fra Rødt, har fått orientering om prosjektet det arbeides svært målrettet med i Vefsn for tida, påpekte Leif Ståle Søfting – avtroppende leder i Mosjøen og omegn næringsselskap (MON). Han legger til at de opplever massiv støtte til prosjektet. I forrige uke fikk en høyredelegasjon den samme orienteringen som ble KrF til del mandag.

– Til og med fylkesrådsleder Tomas Norvoll har påpekt at det er Vefsns tur nå, sier Søfting.

 

Imponert

– Dette virker som et svært interessant prosjekt, og jeg er imponert over arbeidet som er lagt ned lokalt, understreket Bekkevold etter å ha hørt Lisbeth Aarvik og Ståle Sommerseth orientere om hvordan politiet i Mosjøen har jobbet med dette over lang tid – i nært samarbeid med Brønnøysundregistrene.

 De to polititoppene understreker at samarbeidet med registrene er selve krumtappen i prosjektet som går ut på å digitalisere våpenforvaltningen, og samle kompetansen i et nasjonalt våpenregister. De lokale ildsjelene håper at den nasjonale enheten kan plasseres i Mosjøen. Politiet selv er forsiktig med å gå bombastisk ut med hvor mange arbeidsplasser dette kan dreie seg om. De understreker at det i stor grad avhenger av hvilken modell som velges. Cirka 20 arbeidsplasser har imidlertid vært nevnt flere ganger.

Gode sjanser for å lykkes

– Hvordan kan KrF utgjøre en forskjell i arbeidet med å lokalisere et våpenregister til Mosjøen?

– Jeg skal i alle fall framsnakke prosjektet overfor justisministeren og justisdepartementet, sier Bekkevold. Han legger til at dette er en sak hvor stortingsgruppa og Nordland KrF må løfte i flokk.

– Hvordan vurdere du sjansene for å lykkes med å få et register i Mosjøen?

– Jeg tror de er svært gode. Bare det at Politidirektoratet har vært her og sett hvilken kompetanse som finnes, er et godt tegn. Det er ingen grunn til å snakke ned arbeidet politiet lokalt har gjort, snarere tvert imot. Prosjektet som er utarbeidet lokalt – og særlig samarbeidet med Brønnøysundregistrene – virker svært bra, sier Geir Jørgen Bekkevold.

Antall offentlige arbeidsplasser per 1000 innbyggere

Vefsn 46,8
Narvik 59
Rana 61
Brønnøy 71
Alstahaug 74
Bodø 104

Kilde: Mosjøen og omegn næringsselskap