Besøk av generalsekretær Hilde Frafjord Johnson og fylkesstyret med fylkestingsgruppa i Nordland KrF har vært planlagt lenge før Knut Arild Hareides tale om regjeringsdeltakelse og ønske om samarbeid med Ap og Sp i slutten av oktober. Krfs helg i Mosjøen åpnet fredag kveld med åpent møte i Jacobsenbrygga. Nesten 20 personer møtte opp for å diskutere Krf-politikk og høre på de tilreisende. Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø fortalte om sin start som KrfU-medlem.

– Jeg hadde en T-skjorte med «Klart vi kan forandre verden». Av og til trenger vi å bli mint på hvordan vi startet med politikk. Vi skal ta vare på den entusiasmen som vi har som ung, sa Noresjø til forsamlingen før hun presenterte hovedpunktene i Krfs politikk – som skal handle om et varmere samfunn og likeverdsreform.

Hovedinnleder

Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF og tidligere FN-utsending til Sør-Sudan var hovedinnleder til møtet. Hun fokuserte på klima, fattigdom og verdens mål for utvikling.

– Mange sa at tusenårsmålene var for ambisiøse, men vi har klart å forandre mye siden den gang, og det har KrF vært med på. Bærekraft er viktig, og det er de som har minst som risikerer mest ved klimaendringer. Hiv og Aids var før noe vi ikke trodde det var mulig å gjøre noe med, men nå er det snart ingen barn som fødes med hivsmitte på grunn av medisiner, sa Johnsen. Fra salen fikk hun spørsmål om norsk bistand hjelper.

– Nordisk og norsk bistand er den beste som hjelper best. Det har vi klare rapporter på, svarte Johnson.

Samtidig kom hun med en oppfordring til velgere.

– Dere må si ifra hva dere vil ha. Politikere, om de ikke er ekstremt idealistiske, flytter seg som regel litt etter om velgerne stemmer litt annerledes, forklarer Johnson.

Ulike syn

Om KrF skal lene seg mot Erna eller Jonas var ikke i utgangspunktet tema for innlegg eller møtet.

– Som generalsekretær vil jeg ikke ta stilling til det, men jeg er spent. Utgangspunktet vårt i KrF er en politikk for et varmere samfunn. Politikken vil alltid være det viktigste, så er samarbeid mer om hvordan vi skal få til det. Nå reiser partiledelsen rundt og besøker fylkene. Så blir det fylkesårsmøter og ekstraordinært landsmøte 4. november der avgjørelsen tas. Det er også viktig at vi har respekt for ulike syn i KrF, sier Johnsen. KrF har fått 1335 nye medlemmer siden Hareides tale.

– Det er fantastisk, og noe vi aldri har sett før i partiets historie, sier hun.

Generalsekretæren er i Mosjøen for første gang for å tale.

– Det er så fint her. Trehusene i Sjøgata er så vakre, dette må dere passe godt på, oppfordrer hun.

Skal påvirke fra Vefsn

Lokale Krf-medlemmer skal påvirke om Knut Arild får gå til Jonas eller Erna.

– Vi skal forsøke å bygge lokallaget opp igjen og gjøre KrF gjeldende mot neste lokalvalg, sier Øyvind Bergh om veien videre for Vefsn KrF. Nå er det ingen i kommunestyret for KrF i Vefsn. I tillegg vil de lokale ha noe å si når nasjonale strategier bestemmes.

Nordland KrF har fått 76 nye medlemmer på en ukes tid.

– Vi har fått flere nye medlemmer og ønsker alle velkommen til årsmøte 24. oktober. Der velger vi hvem som skal representere Vefsn på fylkesårsmøte. Så bestemme Nordland seg hvilken vei vi skal gå, og stemmer for det på landsmøtet. Personlig heller jeg nok mot at regjeringen vi har skal fortsette. Men vi skal ha rom for alle syn hos oss, sier Magnar Kro Baisgård.

– Det er viktig for oss at vi skal leve med at det er to syn i KrF, sier Rudi Jarholm Spaans.