NVE har mottatt søknader om tillatelse til å bygge 9 småkraftverk i Lurøy, Leirfjord, Nesna, Vevelstad, Brønnøy og Vefsn kommuner. Søknadene er nå lagt ut til høring.

Søknadene skal behandles samtidig og samlet belastning for regionen skal vurderes. NVE ønsker at høringsinstansene vurderer hver sak for seg, men også alle sakene samlet dersom det er aktuelt.

I Leirfjord ønsker Clemens Kraft AS å bygge ut Forselva kraftverk. Samme firma ønsker å bygge Storhaugen kraftverk som vil berøre Vevelstad og Brønnøy kommuner.

Kilelva kraftverk vil berøre Vevelstad.

I Vefsn har selskapet Kaldåga Kraft AS søkt om å få bygge kraftverk i Kaldåga.

Clemens kraft ønsker å bygge Neverdalselva kraftverk i Vefsn, mens Blåfall søker om å få bygge Skjerva og Reinfjellelva kraftverk.

I tillegg har Clemens Kraft AS søk om å få bygge to kraftverk i Lurøy kommune, i Kjerringåga og Heimdalselva.

I Nesna kommune ønsker Småkraft AS å bygge et kraftverk i forbindelse med Langsetelva.

Høringsfristen er satt til 1. april 2016.

Dokumenter om de forskjellige søknadene finner du hos NVE.