Alvorlig fare for liv og helse hos 8 av 11 kontrollere byggeplasser i Mosjøen

De siste ukene har A-krimsenteret i Nordland hatt kontroller ved en rekke arbeidsplasser på Helgeland, og i Vefsn fikk 8 av 11 virksomheter stans i arbeidet.