Kjeden Albert E. Olsen er konkurs: – Vi vet ikke hva som vil skje

Onsdag kom beskjeden, kjeden Albert E. Olsen er konkurs etter over 100 år.

DEL

– Det kom ganske brått på. Det blir gjort oppbud, så vi vet ikke hva som vil skje, sier salgsleder hos Albert E. Olsen i Mosjøen, Elin Jane Olsen, som forklarer at de fikk beskjeden i dag, onsdag. Inntil de får mer informasjon vil de fortsette å holde dørene åpnet.

Onsdag ble det altså kjent at Albert E Olsen AS (AEO), eiet av Albert E Olsen Holding AS, som driver innenfor salg av drift og vedlikeholdsprodukter, begjærer oppbud.

– I en konkurranseutsatt bransje, med betydelige endringer i kundeatferden og konsolidering i store enheter med innkjøpsmakt, har selskapet hatt utfordringer med lønnsomheten over lang tid. Eierselskapet har ikke ønsket å gå inn med nye penger i selskapet, står det i en pressemelding.

Det har gjennom flere år vært gjennomført mange krevende omstillinger, som har fornyet selskapet og driften, og rettet den inn mot en moderne plattform og drift. Lønnsomheten har over en lengre periode ikke vært tilfredsstillende. Dette har gitt utfordringer i å møte de omstillingene som kreves, samt å ha tilgangen til nødvendig kapital.

– Det er med vemod og sterke følelser vi går til skifteretten med Albert E Olsen AS. Det er 137 ansatte som mister sin jobb, som vi har stor forståelse for kommer i en vanskelig situasjon, sier Frode Størdal, konsernleder de siste 10 årene, i pressemeldingen.

Overgang til et nytt ERP system sommeren 2017, ble utfordrende både operasjonelt og finansielt. Det la til rette for en moderne plattform med utvikling av E handel. Det er i tillegg nødvendig med ytterligere investeringer, for å sikre utviklingen i den konkurranseflaten og det markedet selskapet opererer i. 

Med bakgrunn i dette har selskapet vært i prosesser for ny kapital eller salg av selskapet, for å sikre et godt industrielt og finansielt eierskap. Dette har ikke lyktes. Dagens eierselskap har ikke nødvendige ressurser til å finansiere og videreutvikle et selskap som Albert E Olsen AS, i den konkurransesituasjonen selskapet er i, og med den tilførsel av kapital som er nødvendig.

– Eierne har jobbet hardt for å få til en løsning gjennom eierselskapet. Det var imidlertid ikke mulig for selskapet å tilføre den kapital som trengtes for å sikre god drift og utvikle selskapet videre», sier Albert Emil Olsen, største aksjonær i eierselskapet Albert E Olsen Holding AS, i pressemeldingen.

ALBERT E. OLSEN

  • Den første Albert E. Olsen-butikken ble startet i 1902 i Trondheim
  • Den andre Albert E. Olsen-avdelingen ble startet i Mosjøen i 1956 og hadde tilhold i Jacobsenbrygga. Det var lager i bygga og kontor i bygget merket med «Bank» i Sjøgata.
  • Bedriften startet med å selge rør- og rørdeler.
  • Konsernet har 15 avdelinger i Norge.
  • Konsernet Albert E. Olsen drives som 5. generasjonsfamiliebedrift.
  • Albert E. Olsen på Nyrud har i dag fire ansatte.

Artikkeltags