Lærerrom på plass i brakkerigg - søker om dispensasjon: – Vi slipper store endringer før nyskolen bygges

En brakkerigg fungerer som kontorplass for inntil 16 lærere på Mosjøen videregående skole på Kippermoen.