Totalt går 70 elever fra ungdomsskolen på Kippermoen i Vefsn for å samle inn penger til demensaksjonen som skal gå til forsking. Dette gjør de som en del av valgfaget «Innsats for andre».

– Vi skal dra rundt omkring i Vefsn og banke på dører. Så skal vi si at vi kommer fra demensforeningen og samler inn penger til foreningen, sier Anita Simonetthe Lefstad om hva de tre klassene skal gjøre tirsdag ettermiddag.

Elevene fikk være med å bestemme at de skulle gjennomføre denne aksjonen.

– Vi har lært en del om demens i forberedelsene, sier Andrea Simonsen.

– Vi har hatt besøk av folk som jobber med demens som har fortalt om hvordan det er for dem som har demens og de rundt. Vi har også lært om hvordan demens utvikle seg, sier Sofia Valle.

– Vi fikk være med å bestemme selv hvor vi skal gå, så vi har sett på kart over hele Vefsn og fordelt. Vi i 9. klasse skal gå to og to sammen, sier Valle, som skal gå i Åsen på tirsdag. 8.-klassingene går 3 eller 4 elever sammen.

– Vi har planlagt denne aksjonen siden starten av skoleåret. Etter hvert skal vi være med og bestemme selv hva vi skal gjøre i faget, sier Valle.

Flere av elevene har reflektert rundt sykdommen demens.

– Jeg synes «Innsats for andre» er gøy, og har gledet meg siden jeg visste at jeg skulle ha det. Bestefaren min har demens, og han glemmer veldig ofte hva som skal skje, sier Lefstad.

– Det må være ganske trist for dem som er rundt, om den du kjenner så vidt vet hvem du er, sier Andrea Simonsen.

– Oldemoren min er 96 år. Hun husker veldig godt hva som skjedde for 30 år siden, men ikke det som skjedde i går, sier Emma Solhaug Larsen.

Bøssebærerne lover at det blir muligheter både for småpenger og mobilbetaling.

Anita Haustreis, som er lærer for 10. klasse i valgfaget Innsats for andre forklarer mer om bakgrunnen for aksjonen.

– Vi fikk tilsendt et opplegg og en invitasjon fra demensaksjonen og Norsk forening for folkehelse. Det passer veldig godt med målene for faget, med at elevene skal lære seg å planlegge og gjennomføre en innsamlingsaksjon, sier Haustreis.

– I planleggingen har vi hatt besøk av Bjørn Inge Aufles fra frivilligsentralen, Turid Myrnes Olaisen som er leder i demensforeningen i Vefsn og noen som jobber på Frdedlundsskogen. Da fikk elevene høre om hvordan det er å leve med demens og hvordan det er å jobbe med det, sier Haustreis.

– Dette er en fin sjanse for elevene til å bli mer bevisst på demens. Elevene er veldig engasjerte, interesserte og motiverte. Vi tenker at dette er en nyttig erfaring. Vi håper dette blir bra, og har snakket med elevene om hvordan vi oppfører oss når vi kommer fra en innsamlingsaksjon, sier Haustreis. Torsdag jobber de med fordeling av roder.

– Vi ser at vi rekker faktisk ikke over alle områdene i kommunen, til det har vi ikke nok elever.