Gå til sidens hovedinnhold

Har testa over 900 hjortedyr for skrantesjuke

Artikkelen er over 4 år gammel

Over 900 hjortedyr er til nå testa for skrantesjuke i Nordland, Troms og Finnmark. Det er ikke gjort noen funn av skrantesjuke i Nord-Norge.

- Alle prøvene har vært negative, og det er vi veldig glade for, sier Anne Døsen, fagrådgiver i Mattilsynet i region Nord i en pressemelding.

Testing av hjortedyr i overvåkningskommunene

I kommunene Tromsø, Målselv, Bardu, Lenvik(fastland), Sørreisa, Dyrøy, Salangen og Lavangen i Troms, og Hattfjelldal, Vefsn og Grane i Nordland er med i bestandsovervåkinga for hjortedyr.  I de nevnte kommunene ble det tatt ut 600 hjerneprøver av felt hjortevilt over 1,5 år, de første åtte dagene av jakta i forbindelse med bestandsovervåkningen. Her ble jegere og jaktlag oppfordret til å bidra i kartleggingen av sykdommen ved å ta med hodet fra dyret de har skutt til prøvetakning.

I alle kommuner i landet testes alle hjortedyr som blir funnet døde, avlivet på grunn av sykdom eller skade og påkjørte dyr. Vi ba om hjelp til prøvetakning, og holdt kurs i hvordan en hjerneprøve skal tas. Det har vært en stor dugnadsånd, og engasjement, blant de som meldte seg som frivillig prøvetaknings personell. Dette har vært pensjonerte jegere, reineiere, viltansvarlige, jaktlag, jegere, og folk som var interessert i å være med i kartlegginga.

- En stor takk til alle som har stilt lokaler og prøvematerialer til disposisjon slik at vi kunne «uteksaminere» 140 personer som prøvetakere i Nord-Norge, sier Anne Døsen.

Det har blitt avholdt møter med stor oppslutning over hele regionen. Jegere, grunneiere, kommuneansatte, frivillige og alle andre interesserte møtte opp. Vi har sendt ut et informasjonsskriv til alle reinbeitedistriktene, og vi håper det har nådd frem til alle reineierne.

- Det har vært gjort en skikkelig dugnad denne høsten, og en kjempeinnsats. Det har vært stort oppmøte på kurs og informasjonsmøter. Med god hjelp fra jegere og nyopplærte prøvetakere har vi fått inn over 600 prøver av felt vilt de første åtte jaktdagene. Tusen takk for at den gode og viktige jobben dere har gjort, sier Døsen.

Meld ifra hvis du ser dyr med symptomer

Så langt er 200 normalslakta rein, og over 90 trafikkdrepte, selvdøde eller syke/skadde elger, rein og rådyr sjekket, uten at det er påvist smitte. Mattilsynet fortsetter prøvetakning av normalslakta rein, og syke og/eller trafikkdrepte dyr.

-  Vi minner om at hvis du ser et hjortedyr som er veldig magert, går ustødig og rart, eller trekker mot veien og ikke er redd for folk vil vi gjerne vite det, avslutter Døsen.

Kommentarer til denne saken