Nå kan det bli skutt ytterligere ei gaupe i Hattfjelldal eller i Grane

UTSATT KATT: Gaupa kan bli jaktet på av jegere i Grane og i Hattfjelldal for andre gang i vinter

UTSATT KATT: Gaupa kan bli jaktet på av jegere i Grane og i Hattfjelldal for andre gang i vinter Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

I midten av februar ble det skutt ei gaupe i nedere Susendal i Hattfjelldal kommune, etter at kommunen på vegne av reindriftsnæringen fikk tillatelse fra Fylkesmannen i Nordland til skadefelling av ei gaupe.

Gaupa ble skutt kort tid etter at jakta ble satt i gang.

27. februar tikket nok en tillatelse til skadefelling av ei gaupe inn fra Fylkesmannen i Nordland, etter søknad fra Hattfjelldal kommune.

– Fylkesmannen gir Hattfjelldal kommune tillatelse til skadefelling av én gaupe i deler av Grane og Hattfjelldal kommuner fra og med 27. februar til og med 13. mars 2018.

Skadefellingen gis for å avhjelpe akutte skadesituasjoner i beitesesongen.

– Ved vurdering av om det skal gis skadefellingstillatelse skal det legges vekt på føringer i regional forvaltningsplan, forklarer fylkesmannen.

– Rovviltforskriften sier at felling bare kan gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning, står det videre i vedtaket fra fylkesmannen.

Fylkesmannen skriver også at føre-var- prinsippet skal brukes i situasjoner hvor det ikke finnes tilstrekkelig kunnskap.

– Etter fylkesmannens syn er ikke dette tilfelle i denne saken, skriver fylkesmannen.

Artikkeltags