(Siste)

[Nettavisen]  Skattekortene tar utgangspunkt i siste kjente ligning. For skattetrekket i 2015 er det selvangivelsen for 2013 som er grunnlaget. Inntekter, fradrag og formuesforhold korrigeres etter prognoser fra Finansdepartementet.

Siden utskrivingen av skattekortene foregår i perioden oktober/november, er det prognosene som gjelder på dette tidspunktet som legges til grunn.

Som ansatt vil du få en skattetrekksmelding istedenfor skattekort. Denne skattetrekksmeldingen inneholder informasjon om blant annet grunnlag og skattetrekk, men du trenger altså ikke levere denne til arbeidsgiver.

Hvis du har tabelltrekk og ikke prosenttrekk, kan du sjekke hvor mye du blir trukket i SkatteetatensTabelltrekk for skattekort.

Betydningen av rentefallet

Gjennomsnittsrenten på lånene du har vil i 2015 være en god del lavere enn det skattekortet forutsetter. Men noe mer enn ett prosentpoengs fall blir det normalt ikke. Dette kan medføre at du du kommer i restskattposisjon til neste år.

Så stor er betydningen av et rentefall på skatten:

  Lånestørrelse
Nedgang 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000
0,50% 1 350 2 700 4 050 5 400
1,00% 2 700 5 400 8 100 10 800

Med ett prosentpoengs fall i rentenivået vil det øke skatten med 2.700 kroner per million i lån.

Hvis dere er to stykker som deler renteutgiftene, er det bare din andel av lånet du skal regne ut fra.

Skattetrekkskalkulatoren

For å gjøre et raskt overslag på hvordan du ligger an kan du bruke vår skattetrekkskalkulator.

Denne kalkulatoren er laget for lønnsmottakere. Den forutsetter at du betaler skatten i løpet av 10,5 måneder. Det vil si at juli (feriepenger) er trekkfritt, og halvt skattetrekk i desember.

Her finner du du skattetrekkskalkulatoren.

Legg først inn de forventede hovedtallene for inntekt, formue og fradrag for skatteåret 2015.

Deretter legger du inn hvor mye skatt du har betalt hittil i år, og i hvilken måned. Dette finner du på siste lønnsslipp. Kalkulatoren regner ut hvilken trekkprosent dette tilsvarer.

Kalkulatoren viser deg så hvor mye skatt du skal betale for hele året ut fra hovedtallene du har lagt inn.

Til slutt vises skatteprosenten du skal ha for de resterende månedene av året. Hvis du allerede har betalt inn for mye skatt, viser kalkulatoren en minusprosent. Dette for å vise at du allerede har betalt inn for mye, men du kan i praksis ikke få minustrekk.

Eksempel

Her tar vi utgangspunkt i de forhåndsinnlagte tallene i kalkulatoren. Det er det lagt inn en årsinntekt på 500.000 kroner. Eksempelpersonen har betalt 45.000 kroner i skatt så langt i år (april). Når du klikker på «Beregn», ser du at eksempelpersonen da har hatt en trekkprosent (10,5 mnd.) på 27,0 prosent.

Ut fra inntekt og fradrag som er lagt inn fremgår det at korrekt trekkprosent skulle vært 29,2 prosent.

For at eksempelpersonen skal slippe restskatt, må skatteprosenten økes til 30,5 prosent. Dersom trekket ikke endres, vil det ende opp med en restskatt på over 9.000 kroner i 2015.

Når siste måned det ble betalt skatt er i april, betyr det at det er 6,5 gjenværende måneder skatten skal betales over (null i juli og halvt i desember).

Ved å rette skattetrekket forholdsvis tidlig på året, blir endringen mye mindre enn om du venter til de siste månedene.

Endre skattekort

Det er enkelt å endre skattekortet. Dette gjør du ved å logge deg inn viaMinID. Etter at du har endret skattekortet, får du skattetrekksmeldingen innen fem virkedager. E-brukerne får det i meldingsboksen i altinn.no, ellers til den folkeregistrerte adressen. Arbeidsgiver får automatisk tilgang til det nye skattekortet, du behøver derfor ikke levere skattetrekksmeldingen til arbeidsgiver.

Du trenger ikke nytt skattekort for å forhøye skatteprosenten. Du kan selv gi beskjed til lønningsansvarlig om å forhøye prosenten. Men skal du sette den ned, må du få nytt skattetrekk. (ANB)