HV-14 har gjennomført øvelse Helgeland i strålende sol denne uken. Blant soldatene finner vi Einar Jensen som har tjenestegjort i HV siden 2003. Det gjør han til en erfaren soldat og med årene er han blitt lagfører for sju andre soldater.

Jensen har spesifikke lederoppgaver når han er inne på tjeneste. Oppdragene får han fra troppssjefen.

– Jeg trives i Heimevernet og det er spesielt tilfredsstillende å se at det store samspillet fungerer når vi er ute og løser oppdrag, sier Jensen i en pressemelding fra HV-14.

Første øvelsen

Mens Jensen har år med erfaring i Heimevernet er Bjørn Arve Bonsaksen fra Leirfjord inne til sin første.

– Det går veldig fint, selv om det blir lite søvn i perioder når man er på vakt store deler av natten.

Bonsaksen har vært mye på vakt denne øvelsen.

– Temperaturforskjellene på dag og natt er litt utfordrende. Selv om det er litt kaldt om natten, sammenliknet med det fine været om dagen, så går det fint, smiler Bonsaksen.

Se video fra øvelsen på Trofors:

 

Bedre soldater

– Vi har øvd på våre primæroppdrag samtidig som vi har forbedret bærende soldatferdigheter. Jeg er helt sikker på at vi nå kan utgjøre en forskjell hvis det blir påkrevd, sier oberstløytnant Bengt Henriksen, sjef for HV-14.

HV-14 har hatt 700 soldater inne til årlig trening under øvelse Helgeland som har foregått mandag 28. mai til fredag 1. juni. Øvelsen har funnet sted i store deler av Helgeland med hovedvekt på Sør-Helgeland.

Øvelse Helgeland har vært en stor og viktig øvelse for HV-14. Den har tatt for seg Heimevernets viktigste oppgaver; objektsikring av kritisk infrastruktur, overvåking av definerte områder, samhandling med øvrige beredskapsaktører samt sikring av allierte forsterkninger.

Øvelsen har involvert en stor kriseøvelse. Dermed fikk Heimevernet øvd på militært-sivilt samarbeid med politi, brann, Helgelandsykehuset og de berørte kommunene.

I tillegg hadde Politiet og HV-14 en meget god øvelse i Brønnøysund hvor samarbeidet mellom beredskapsaktørene ble ytterligere utviklet.