– Dere har ikke bare bestått våre krevende tester og prøvelser. Dere har også fått vist noe av deres unike potensial, sier Major Eivind Kroken, Sjef innsatsstyrke Heron i en pressemelding.

Strenge krav

Hv14 sin innsatsstyrke Heron gjennomførte opptak på Drevjamoen i strålende vintervær i uke 10. Kandidatene blir testet i en serie øvelser der de blir målte på styrke og kondisjon samt militære ferdigheter gjennom en ukes opptak. Kandidatene fra hele fylket hadde søkt seg inn til opptaket.

Nysgjerrig på potensialet

– Det er bare å gratulere våre nye medsoldater våre i Heron med gjennomført og bestått opptak, sier Major Kroken før han fortsetter.

– Testene er utformet på en slik måte at vi sikrer oss godt trent personell med rett kompetanse. Men de det mest spennende er at kandidatene også har også fått vist noe av deres unike potensial. Dette potensialet er jeg nysgjerrig på. Det håper jeg alle i Heron vil være. For det er en slik nysgjerrighet som videreutvikler styrken og soldatene.

HV-14 OG INNSATSSTYRKEN HERON

– HV-14 holder til på Drevjamoen ved Mosjøen og består av 3000 soldater. Distriktssjef er oberstløytnant Bengt Henriksen.

– Sjefen for HV-14 utøver sin kommando over sine 3000 soldater gjennom 18 områdesjefer og 1 innsatsstyrkesjef.

– Innsatsstyrken i Sør-Hålogaland Heimevernsdistrikt 14, Heron, består av 200 befal og mannskaper på frivillighetskontrakt som trener inntil 25–30 dager i året, mens områdestrukturen består av vernepliktig personell som kalles inn i henhold til heimevernsloven​, i inntil 6 dager i året for trening og øving (9 dager for befal).

– HV-14 skal beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner i det meste av Nordland fylke.