Til daglig er det bare et titalls personer som drifter Drevjamoen leir, som er tilholdssted for HV-14. Men når heimevernet har øving er det mange hundre soldater på plass i leiren. Det krever et anlegg som kan ta unna avfall fra en stor mengde mennesker, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

Brant ned

– Det nye renseanlegget er dimensjonert for 670 personer. Anlegget erstatter det gamle anlegget fra 70-tallet, som mistet sin rensefunksjon etter en brann i 2015, sier prosjektleder i Forsvarsbygg Jarle Bøyum.

Han forklarer hvordan den miljøvennlige renseprosessen fungerer.

– Avløpsvannet renner først gjennom et filter der avfallet blir skilt ut. Deretter renner vatnet videre til et BIO-filter. Her blir det tilsatt luft slik at bakteriene får mer oksygen. Dette øker appetitten til bakteriene på forurensninger, som dermed blir spist opp. Avløpsvatnet ender i et nytt kammer der de siste forurensningene synker til bunns. Bunnslammet i det siste kammeret blir så pumpet tilbake til start og går gjennom behandlingen på nytt.

Etter prosessen er rensevannet så rent at det kan slippes direkte ut i en bekk eller elv. Prøver av utslippsvannet skal leveres kommunen for kontroll annenhver måned.

 

Effektiv bygging

Entreprenør Ipec Miljø AS fra Birkeland har vært totalentreprenør i prosjektet. Selskapet har knyttet til seg flere lokale entreprenører innen blant annet anlegg, elektro og utstyr.

– Byggetiden har vært kort og effektiv, med byggestart i begynnelsen av september og ferdigstilling mindre enn tre måneder senere, sier Bøyum.

Det nye anlegget blir styrt av en digital løsning som sørger for helautomatisk drift. Skulle det oppstå en feil blir det sendt SMS til de med ansvar for anlegget. Anlegget vil uansett fungere dersom elektrisiteten blir borte.

– Det er fall fra første til siste kum og slammet vil da renne av seg selv. Selv om effekten av anlegget ved en slik situasjon blir redusert, er vi sikret at det likevel vil fungere. SMS-varselet bidrar til at vi til enhver tid vet om det er noe feil med systemet, avslutter prosjektlederen.