– Under en grundig gjennomgang av selvkostområdene våre oppdaget at vi har bygget opp et veldig stort vannfond over tid. Det er særskilte regler for sånne ting, så vi må ta ned fondet, forteller rådmann i Herøy kommune, Morten Sandbakken.

I budsjettforslaget står det at i perioden 2010–2013 opparbeidet Herøy kommune et overskudd av fondsmidler på vann med 8,7 mill. kr. Slike fondsavsetninger kan kun disponeres til driftsutgifter og ikke til investeringer, derfor foreslår Sandbakken at vannavgiften settes til null kroner i 2018.

– For å tappe ned vannfondet, slår Sandbakken fast.

Herøy kommune ser for øvrig ut til å være nødt til å kutte i budsjettet framover, og Sandbakken anslår at driftsutgiftene må tas ned cirka fem prosent.

– Den positive befolkningsveksten vi har hatt over flere år ser ut til å stagnere og kanskje gå tilbake. Det har betydning for kommuneøkonomien. Vi har noen oppsparte midler i fond, så vi skal bruke et par år på å trappe ned og kjøre skikkelige prosesser i forbindelse med den nedtrappingen, sier rådmannen.

Han sier at over en fireårsperiode mangler kommunen 32 millioner kroner, og at noe må dekkes ved bruk av fond.

– Det vil medføre at vi må redusere arbeidsstokken. Det må vi muligens begynne med til neste år, men da går det på naturlig avgang. Fra 2020 skal det være balanse mellom inntekter og utgifter. Det blir foreslått kutt i ikke lovpålagte oppgaver. Det er ikke det hyggeligste å gjøre, men vi legger opp til grundige prosesser med involvering av de ansatte. Så håper vi å finne gode løsninger på et driftsnivå som er litt lavere enn det vi ligger på i dag, sier Morten Sandbakken.

Les rådmannens innstilling til økonomiplan 2018–2021 og budsjett 2018 her