Er din bedrift demensvennlig? Det er spørsmålet som stilles når Vefsn kommune inviterer til gratis demenskurs onsdag 18. oktober.

Bakgrunnen er at Nasjonalforeningen for folkehelsen med midler fra TV-aksjonen 2013 har startet kampanjen et mer demensvennlig samfunn. Vefsn kommune er med i kampanjen og nå inviteres altså lokale bedrifter til et gratis kurs som kan være med på å gjøre akkurat din bedrift mer demensvennlig.

- Men det er litt lite påmeldinger. Det har gått tregt å få med folk, sier Turid Olaussen, leder i Vefsn demensforening.

Hun oppfordrer bedriftsledere, ansatte og alle som har interesse for temaet om å melde seg på kurset på rådhuset onsdag ettermiddag.

– Kampanjen fokuserer på at vi vet personer med demens fortsatt ønsker å kunne gjøre det de alltid ha gjort, selv om de har fått en demenssykdom. Det kan være seg å gå i butikken, ta bussen, delta på kulturelle arrangementer osv. De ønsker å bli møtt med respekt og forståelse, skriver Vefsn kommune og Vefsn Demensforening i en pressemelding.

På kurset, som tar en times tid, får de frammøtte lære litt om hva demens er, hvilke kjennetegn du kan se etter og hvordan du kan gi best mulig hjelp og service til personer med demens, om en person med demens skulle komme innom din bedrift.

Demens er ervervet kronisk nedsatt kognitivt funksjonsnivå i tillegg til redusert daglig funksjonsnivå i jobbsammenheng og i private sammenhenger.

Tilstanden er relatert til varig, ervervet hjerneorganisk dysfunksjon som kan skyldes en rekke ulike sykdommer så vel som traumatisk skade.

Det foregår flere forandringer i hjernen, som leder til gradvis tap av mental kapasitet.