Gå til sidens hovedinnhold

Forskere har funnet ut at potetskrelling gir bedre helse for eldre

Artikkelen er over 3 år gammel

(AvisaNordland): Forskere fra Nord universitet har funnet en klar sammenheng mellom frivillig arbeid og god helse blant eldre.

Skage frivillighetssentral i Overhalla kommune har i flere år aktivisert de eldre i bygda ved å la dem lage middag til bygdas innbyggere en gang i uka. Og har etter hvert fått en klar formening om arbeidet gir gevinst for flere enn mottakerne av tilbudet.

For å få hypotesen sin bekreftet, samt en forklaring på hva de gjør rett, kontaktet de Nord universitet.

– De mente at tilbakemeldingene var så positive og ønsket å få undersøkt om frivillig arbeid kunne ha en positiv bieffekt, også for dem som utfører arbeidet, forklarer dosent Oddbjørn Johansen, som sammen med førsteamanuensis Anita Berg har forsket på tilfellet.

Treårig finansiering

I Norge i dag har vi over 400 frivilligsentraler. De er alle organisert på ulik måte, men har til felles et mål om å fylle gapet mellom tilbudene fra offentlige og private organisasjoner.

Men hva er det med sentralen i Overhalla som gjør at det til enhver tid er 60–70 eldre som uke etter uke stiller opp med glede?

Og at rekruttering er null problem?

Frivillighetssentralen blir drevet av flere organisasjoner, deriblant Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). Og NKS ble «brekkstanga» som forskerne trengte for å utløst rundt en million kroner i finansiering til et treårig forskningsprosjekt.

Bekreftet hypotesen

Johansen forteller at de har jobbet med flere parallelle spor.

– Først og fremst har vi vært i lag med dem. I tillegg har vi foretatt fokusintervjuer og spørreundersøkelser. Og analysert materialet. Resultatet viser at hypotesen deres stemte veldig godt, sier han og ramser opp:

– Det å ha et sosialt nettverk og noen som bryr seg er viktig. Å ha noen å kontakte på tunge dager. I tillegg er det å være organisert slik at det skapes gjensidig avhengighet viktig. De har bygget opp tilbudet rundt arbeidsgrupper, der alle er avhengige av at alle stiller opp for å få maskineriet til å gå rundt. Og, ikke minst, at oppgavene er såpass mangfoldige at alle kan bidra med noe, uansett funksjonsnivå.

Et annet viktig funn er viktigheten av å få bekreftet sin nytteverdi. De får de hver uke, gjennom at folk i bygda kommer og spiser middag.

– De føler seg verdsatt og fyller en viktig funksjon i lokalsamfunnet. For det er flere store grupper som møter opp hver tirsdag og spiser ute. Alt fra pensjonister, til skoleelever og barnefamilier.

Potetskrelling på blå resept

Johansen påpeker at det er like mye møtepunktet som selve matserveringen som har vist seg nyttig. Og bruker potetskrelling som eksempel.

– De fikk spørsmål om de ville ha en potetskrellemaskin, men de ville de absolutt ikke. Da ville de nemlig miste den sosiale arenaen som skapes når åtte stykker sitter rundt et bord og skreller poteten. Løser verdensproblemer, og sine egne problemer, sier han.

Forskerne tror også at det at tilbudet ikke er privatisert, er en årsak til at så mange trives.

– Privatisert i den betydning at det ikke er en en-til-en-tjeneste, som man får når man hjelper naboen å måke snø, men en gruppe-til-gruppe-tjeneste.

En ny opplevelse

Mange av de eldre er gamle gårdbrukere, og har kanskje tilbrakt store deler av livet alene.

– Dermed blir det en ny opplevelse for dem, det å drive med noe sammen med mange andre. En positiv fellesskapsfølelse.

Resultatene fra forskningsprosjektet er publisert i Scientific Reaserch. Og Oddbjørn Johansen håper flere lar seg inspirere av funnene.

– Frivillig arbeid organisert på riktig måte har en positiv effekt i seg selv og er en god måte å beholde helsa på, konkluderer han.

Kommentarer til denne saken