– Vi kan ikke gå på akkord med våre egne prinsipper. Dette er en så viktig sak for oss at vi ikke kunne være med i videre forhandlinger, sier nestleder Olaug Bollestad i KrF til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Berges av Venstre

Dermed berger Venstre alene regjeringens flertall når helse- og sykehusplanen skal behandles i Stortinget.

– Planen fratar de mindre sykehusene akuttkirurgien de har i dag, hevder KrFs nestleder.

– Vårt krav har vært at sykehus med akuttfunksjoner må ha beredskap innen kirurgi, Dette er faglig begrunnet og sunn fornuft. Når det oppstår akutte situasjoner, som en fødsel med komplikasjoner eller trafikkulykker, må pasienten kunne opereres. Ikke bare vurderes og sendes videre, understreker Bollestad.

– Liten påvirkningskraft

un er glad for at sykehusene som ble foreslått nedlagt i regjeringens scenarioer, fredes. Men hun frykter det er midlertidig.

Planen fratar de mindre sykehusene akuttkirurgien de har i dag.

Olaug Bollestad, helsepolitiker (KrF)

 

– Stortinget får ikke i stor nok grad anledning til å påvirke hvordan morgendagens sykehustilbud skal være, påpeker Bollestad.

Som NTP

KrF mener vesentlige endringer i sykehusstruktur og sykehusfunksjoner skal avgjøres av Stortinget i Nasjonal helse- og sykehusplan hvert fjerde år, basert på modellen til Nasjonal transportplan.

Helsepolitisk talsperson i Venstre, Ketil Kjenseth, beklager at KrF ikke ble med på en avtale.

– Det som skiller oss er tolkninger og forståelsen av Stortingets rolle når det gjelder helseforetakene. Stortinget kan ikke overstyre eller detaljstyre helseforetakene, mener Kjenseth.

Ap avventer

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen, fikk avtalen først torsdag og vil nå studere forslagene.

– Vi har uansett lagt fram vårt eget opplegg. Det er vårt klare svar på Høies plan, sier Micaelsen, samtidig som han viser til at den borgerlige enigheten på flere punkter kommer Aps innstilling i møte. (ANB)