– Når en uavhengig ekspert på oppdrag for den svenske regjeringen mener at grunnloven må endres for å innføre reklamefri tobakk, bør det også påvirke det norske lovforslaget. Det er neppe særlige tilsiktede forskjeller i ytringsfriheten mellom Norge og Sverige bortsett fra det sosiale presset til å opptre konformt, sier Høyre-politiker Michael Tetzschner til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I ytterkant

Han mener konklusjonen bør tas med i samtalene om det bebudede lovforslaget om nøytral tobakk fra helseminister Bent Høie. Den uavhengige granskingen konkluderer med at nøytral tobakksemballasje ikke er forenlig med den svenske grunnloven om trykkefrihet for næringsvirksomheter.

– Nøytral tobakk er en toppstyrt oppdragelse av befolkningen. Vi må unngå lovgivning som er i ytterkant av hva grunnloven tillater og heller utøve et fornuftig skjønn som også betyr at vi tiltror enkeltmenneskene å treffe beslutninger, sier han.

Tetzschner, som tidligere har flagget sin motstand mot forslaget, sier det er verdt å legge merke til at utredningen verken kommer fra tobakksindustrien eller helsebyråkratene.

De liberale grunnlovsbestemmelsene ligger dypt i min sjel.

Michael Tetzschner, stortingspolitiker (H)

Truer tilliten

Høyre-politikeren mener at det finnes så mye informasjon om tobakk at det ikke er nødvendig å skåne befolkningen for reklamen på innpakningen.

– Det er ikke nødvendig for politikere å gripe inn mer enn der det er tvingende nødvendig, mener Michael Tetzschner.

– Forslaget betyr at innbyggerne skal beskyttes mot seg selv når de blir myndige. Dette er belastende for tilliten mellom velgerne og det politiske systemet. Styringseliten skal ikke lede oss mot det ideelle liv.

Piratkopiering

Ekspert Christoffer Vedal i varemerkerett frykter at et forbud mot varemerkebruk på pakningene vil innebære en klar risiko for økt piratkopiering.

– Det medfører et betydelig skadepotensial både for norske forbrukere og samfunnet. Vi støtter forsøket om å redusere helseskader som følge av tobakksbruk, men det bør tas i bruk med andre virkemidler enn innføring av standardiserte pakninger, sier han til ANB. (ANB)

Fakta om nøytral tobakk

  • Regjeringen sendte i slutten av februar 2015 ut høringsforslag om standardisert og reklamefri emballasje for all tobakk som selges i Norge. Tobakkspakningene skal ha mørkegrønn farge og ha lik utforming.
  • Forslaget innebærer også at dagens helseadvarsler skal forsterkes og dekke minst 65 prosent av røyketobakkens forside og bakside, med tekst og bilde. Dette er i henhold til et EU-direktiv som trer i kraft mai 2016.
  • Forslaget om å innføre nøytrale, standardiserte tobakkspakker skal forebygge at unge rekrutteres til tobakksbruk.
  • Om lag 150 organisasjoner og sammenslutninger fra alle verdensdeler har i et felles brev tatt kraftig til motmæle og bedt norske myndigheter droppe forslaget.
  • Blant dem er mektige organisasjoner som Det amerikanske handelskammeret, og norske interesser som NHO, Dagligvareleverandørenes forening og Annonsørforeningen.