Det sier Bård Hoksrud (Frp), medlem av helsekomiteen på Stortinget, til nyheten om at 8 av 10 hjerneslag kan forebygges med riktig medisinsk behandling og en sunn livsstil.

– Det skal ikke så veldig mye til, men likevel har tiltakene en stor gevinst for samfunnet. At så mange slag kan forebygges er både kostnadsbesparende og positivt for alle som befinner seg i risikogruppen. Det blir færre menneskelige lidelser, sier Hoksrud, medlem av helsekomiteen på Stortinget, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Tidligere til lege

Han mener også at et viktig aspekt er at folk går til lege på et tidlig tidspunkt hvis de er urolige og har symptomer.

– Tendensen er at vi venter altfor lenge med å oppsøke helsehjelp, poengterer han.

Overlevelsen ved hjerteinfarkt og hjerneslag har blitt høyere ved landets sykehus i perioden 2010-2014, viser tallene fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet som ble publisert like før nyttår.

– Vi kan bruke mye penger på forebyggende tiltak, men det er sjelden vi får se resultatene på helsebudsjettet. Med forebygging av hjerneslag kan vi selv utgjøre en forskjell. Vi kan få en bedre livsstil med å spise sunnere, stumpe røyken og mosjonere mer, sier Hoksrud.

Hensyn til eldre

Professor David Russel ved Oslo universitetssykehus foreslår screening av alle over 65 år for å oppdage mange av dem som går med hjerteflimmer og har risiko for å få hjerneslag. Hoksrud er ikke udelt positiv.

– Mange er spreke og aktive, og vi kan ikke plassere alle i denne alderen i samme båt, mener stortingspolitikeren.

Eldres helse er også et stort tema i folkehelsemeldingen som helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) la fram i mars i fjor. I melldingen er det viet mye plass til hvordan eldre skal bli mer aktive.

– Vi har mye oppmerksomhet rundt dette og har lagt fram en rekke forslag for å øke aktiviteten, påpeker Hoksrud.

Får Ap-kritikk

Tove Karoline Knutsen (Ap) i helsekomiteen på Stortinget stiller seg derimot positiv til screening av alle over 65 år.

– Det er en stor sammenheng mellom hjerteflimmer og hjerneslag, og når en tredel av de med flimmer ikke har symptomer, kan screening være en god investering, sier hun til ANB.

Knutsen synes regjeringen er for opptatt av individer på forebyggende helsetiltak.

– Satsingen må være universell, og det sier også forskerne. Vårt alternative budsjett inneholder tiltak som vi vet virker. Vi går inn for gratis skolemat, frukt og grønt og en times fysisk aktivitet om dagen i skolen. Vi må bruke mer helsepenger nå for å redusere sjansen for at barna får disse helseproblemene i voksen alder. Det er lønnsom politikk på lang sikt. (ANB)