I en samlet uttalelse advarer Nordland fylkesting mot forslaget til ny ambulanseplan i Helgelandssykehuset. Fylkestinget fastslår at reduksjonene som er foreslått i forslaget til ny ambulanseplan er i strid med anbefalinger i NOU 2015:17.

– Dette er et krystallklart signal til Helgelandssykehuset om at ambulansestasjonene i Lurøy, Nesna og Hattfjelldal må opprettholdes, sier leder i Nordland Ap, Bjørnar Skjæran.

– Ambulansetilbudet er viktig for befolkningens trygghet, og for liv og helse ved akutt sykdom og ulykker. De som har størst avstand til sykehus er mest avhengig av en god ambulansetjeneste. Tilbudet i ytterkantene må derfor heller styrkes, sier Skjæran.