De fire som får forskingsmidlene, er medisinprofessor Joel Glover ved Universitetet i Oslo, Trygve Holmøy ved A-hus/UiO, Ioanna Sandvig, NTNU og Geir Bråthen, St. Olavs Hospital.

De fire står bak to banebrytende forskingsprosjekter på ALS (amyotrofisk lateralsklerose), en nervesykdom som ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne og som fører til at pasienten mistet kontrollen over muskulaturen sin.

Ifølge støttegruppa utvikler sykdommen seg raskt. Det fins i dag ingen kur, og det er heller ikke funnet noe klart svar på hva som er årsak til sykdommen.

Professor Glover sier til Uniforum, nettavisen for Universitetet i Oslo at forskingen de nå driver med, var umulig for kort tid siden.

Det dreier seg om forskingstilnærming som startet i USA og noen få andre land, og som innebærer at man kan utføre samme type studier på norske pasienter og få materialet inn i større internasjonale studier.

ALS er en nervesykdom som angriper motoriske nerveceller i ryggmargen og hjernen. Den er uhelbredelig, og behandlingen er i stor grad symptomatisk, det vil si at man ikke kan iverksette helbredende tiltak, kun tiltak som reduserer symptomene og plagene med sykdommen. Gjennomsnittlig levetid etter diagnosetidspunkt er 3–4 år, dog variasjoner fra 6 måneder til mer enn 10 år er registrert.

Sykdommen debuterer oftest etter 50-års alder. De fleste ALS-pasienter dør pga. sviktende pust/lungefunksjon siden kraften i pustemuskulaturen forsvinner.