Tre av fem nordmenn stiller seg positive til et privat helsetilbud, og holdningen er jevnt fordelt over hele landet, ifølge en fersk YouGov-undersøkelse.

– Utfordringen på sikt er at pasientene får det samme tjenestetilbudet uansett bosted. Vi har 1.500 godkjente avtalespesialister (private leger), men for å være sikret et mangfold, må de samles i et større helsemiljø, sier Ketil Kjenseth, helsepolitisk talsperson i Venstre, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Bedre fordeling

I partiets alternative statsbudsjett for 2016 settes det av 65 millioner kroner til offentlig-privat samarbeid (OPS), ved siden av et modellforsøk for å bedre samarbeidet mellom offentlige sykehus og private sykehus og avtalespesialister.

– Hvis vi organiserer systemet rundt de regionale sykehusene, får vi også en bedre fordeling av helsetilbudet. Tilbudet skal ikke bare være på de store byenes premisser, mener han.

Mer samarbeid

Kjenseth tror en slik OPS-avtale vil bidra til mer samarbeid om å redusere ventelistene, styrke fagmiljøene i regionene utenfor universitetssykehusene og i de største norske byene.

Han er ikke overrasket over at 3 av 5 i undersøkelsen er positive til et privat helsetilbud.

– De privatene aktørene utfordrer det offentlige og gjør norsk helsesektor bedre.

Helsetilbudet skal ikke bare være på de store byenes premisser.

Ketil Kjenseth, helsepolitiker (Venstre)

 

– Mange har dessuten en helseforsikring via sine respektive arbeidsgivere, og da kommer man i kontakt med private helseaktører. Og når de har erfaring med det offentlige, og i noen tilfeller også utlandet, måles tilbudene opp mot hverandre, understreker han.

De tre viktigste kriteriene for valg av legesenter er, ifølge undersøkelsen, høy kompetanse, kort ventetid og nærhet til hjemmet.

Supplement

Sjefslege Christian W. Loennecken i Volvat-gruppen, merker godt at etterspørselen etter et supplement til det offentlige helsevesenet er stor. Han mener pasientene sparer tid.

– Vi ser ikke på oss selv som et alternativ til det offentlige helsevesenet, men heller som et supplement, sier han. (ANB)

Fakta helsetilbud

  • Ifølge en undersøkelse gjennomført av analyseselskapet YouGov på oppdrag for Volvat Medisinske senter, stiller tre av fem nordmenn seg positive til private helsetilbud.
  • Av de spurte sier 43 prosent at de er positive til private helsetjenester og vil benytte seg av det.
  • Ytterligere 17 prosent sier de er positive, men vil ikke selv benytte seg av tilbudet. Bare 18 prosent er negative, men halvparten av disse vil llikevel benytte seg av tilbudet.
  • Den positive holdningen til privat helsetilbud er jevnt fordelt over hele landet, men undersøkelsen viser at eldre er marginalt mer positive en yngre.
  • Undersøkelsen viser at omtrent halvparten av de spurte hadde brukt private helsetjenester ved en eller flere anledninger.