Styreleder Dag Hårstad nekter å kommentere varslingssakene

I uka før påske kom det to varslingssaker om sykehusprosessen. Nå kommer de begge opp i styret ved Helgelandssykehuset.