Ingen snarlig løsning for varslerne: Helse Nord stopper ikke sykehusprosessen

Helse Nord kom ikke til noen konklusjon når det gjaldt de to varslersakene mot Helgelandssykehuset.