Helse Nord vil ha svar: – Var sykehusstyret kjent med Torgersen ulike roller?

Har styret ved Helgelandssykehuset og administrasjonen vært kjent med de ulike rollene som Helge Torgersen hadde, eller hadde hatt, da han ble leder for den eksterne ressursgruppa?