Helse Nords fagdirektør: Ingen grunn til uro i Sandnessjøen

Fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli, mener det ikke er grunn til bekyming over kvaliteten ved sykehuset i Sandnessjøen etter å ha gått gjennom tallene for tarmkreftoperasjoner.