– For første gang på flere år så opplever Helgelendingen en vekst i antall abonnenter. Dette er fantastisk hyggelig og ikke minst en tilbakemelding fra lesermarkedet som vi skal ta godt vare på, sier sjefredaktør og administrerende direktør Geir Arne Glad i Helgelendingen.

Ferske tall fra eierkonsernet Amedia viser at Helgelendingen har et godkjent opplagstall på 6.828 i 2018.

I 2017 var opplagstallet 6.734. Lokalavisen har dermed 94 flere abonnenter i 2018 enn i 2017. Økningen utgjør 1,4 prosent.

Opp i AN, ned i RB

De fleste avisene i Amedia opplever opplagsvekst. Men ikke alle.

Mens Avisa Nordland i Bodø opplever en økning tilsvarende 1.260 abonnenter i perioden, tilsvarende 6,8 prosent, så kan Rana Blad konstatere en nedgang på 15 abonnenter, fra 8.800 til 8.785 og tilsvarende minus 0,2 prosent.

Bergensavisen har på sin side en formidabel økning fra 16.275 til 20.707 abonnenter. Økningen utgjør 27,2 prosent, og avisen i Norges nest største by har også den største økningen i hele konsernet.

Totalt øker opplaget med 34.071 abonnenter for amediakonsernets 62 aviser.

- Bedre og bedre respons

Glad sier han har sett den positive utviklingen en stund.

– Vi får stadig bedre respons på våre produkter. Vi har snudd en tilbakegang til en pluss og vi har all mulig grunn til å se framover mot 7.000 abonnenter. Vi skal lage relevante og gode nyheter og produkter hver dag hele uka og nesten gjennom hele døgnet. Vi har en dyktig stab som legger sin sjel i å lage gode produkter, sier Glad.

Utviklingen i Helgelendingen har generelt fulgt den samme utviklingen som i andre aviser de siste to tiårene: Opplagstallene har stagnert og sunket noe. Men det er ikke mer enn tre år siden avisen hadde over 7.000 abonnenter; i 2015. Nå peker altså pilene i den retningen igjen.

– Hva kan du si om avisens økonomi?

– Vi har gode resultater, en sunn økonomi og god forretningsdrift. Det meste av inntektene kommer fra lesermarkedet, og noe mindre enn før fra annonsemarkedet. Men begge markedene er svært viktige for oss. Det er viktig at vi har et nært og godt samarbeid med næringslivet og lokalsamfunnet, og at vi klarer å lage gode og relevante produkt, sier Glad.