Styreseminar og styremøte i Helgelandssykehuset

DEL

Tirsdag formiddag er det styremøte i Helgelandssykehuset. Styremøtet er på Norsk Havbrukssenter i Brønnøysund, men først er det et styreseminar om framtidens fødetilbud. Da styret ankom lokalene på Toft ble de møtt av en bunadskledd mottakelseskomite.

Dette er agenda for seminaret:

08:00-08:05 Velkommen – styreleder Dag Hårstad

08:05-08:35

  1. Status for fødetilbudet i Helgelandssykehuset – svangerskap, fødsel, barsel

Ann-Åse Baustad, leder fødestua Brønnøysund, Sølvi Hestnes, avd. leder føden Sandnessjøen, Lisbeth Eliassen, avd. leder føden Mo i Rana

08:35-09:05

      2. Hva vil kjennetegne framtidens fødetilbud i spesialisthelsetjenesten

Pål Øian, professor og lege i fødselshjelp, UNN Tromsø

09:05-09:15 Pause

KLAR MELDING: Bunadskledde kvinner tok imot styremedlemmene som kom til Norsk Havbrukssenter i Brønnøysund tirsdag morgen. Fødetilbudet er et av temaene som står på dagsorden.

KLAR MELDING: Bunadskledde kvinner tok imot styremedlemmene som kom til Norsk Havbrukssenter i Brønnøysund tirsdag morgen. Fødetilbudet er et av temaene som står på dagsorden. Foto:

09:15-09:45

     3. Erfaringer og organisering ved fødestuen på Tynset

Astrid Skotte, avdelingssjef ved fødestuen Tynset, Sykehuset Innlandet 

09:45-10:15

    4. Hvordan samhandle om fødetilbud kommune-sykehus, statistikk og administrative utfordringer

Anne Grete Rones, fagleder og avdelingsjordmor, fødestua Midt-Troms Finnsnes

10:15-10:25 Pause

10:25-10:55

     5. Erfaringer fra fødetilbudet i AHUS og Alta – hvordan ser framtiden ut

Nina Schmidt, assisterende klinikkdirektør AHUS, tidligere leder Den norske jordmorforening

10:55-11:25

     6. Fødselsomsorg i Norge

Hilde Engjom, lege og PHD ved kvinneklinikken på Haukeland

11:25-11:45 Oppsummering

Fra Kl. 12.15 -. 15.45 er det styremøte, og sakslista finner du her.

Artikkeltags