Sykehusstyret vil vite mer om fødetilbudet og de må si ja eller nei til en samfunnsanalyse

Skal sykehussjefen få gjennomføre en samfunnsanalyse av det framtidige sykehuset før hun tar sin endelige beslutning eller ikke? Denne saken må sykehusstyret ta stilling til i morgen, onsdag.