Selskapet bak samfunnsanalysen lover følgende: - Alt vi gjør og alle kontaktene våre skal være åpne

- Vi kommer til å lese alle høringsuttalelser og alle innspill vil bli vurdert. Vi vil også dokumentere alle vi har vært i dialog, samt våre kontakter skal være åpne.