– Jeg vil på det sterkeste anbefale Helgelandssykehuset å opprette en lokal referansegruppe

Hvem skal lage den nye samfunnsanalysen på Helgeland? Blir det bare eksperter – som oftest kommer utenfra – eller vil folk med lokal kunnskap få delta?