– Det virker som det ikke er rom for diskusjon og uenighet i sykehusstyret

Av